Lasten Ehitus OÜ, alates jaanuar 2017 on avanud elektritööde osakonna. Meil on A pädevus. Meie projektijuhi töögemus on üle 25 aasta

Teostame järgnevaid elektritöid:

* Elektriprojektide projekteerimine
* Elektripaigaldiste hooldus ja käituga 24h
* Kaabelliinide ehitus

* Alajaamade ehitus
* Elektri sise- ja välispaigaldiste ehitus, sh elektri maakaabelliinide, tänavavalgustuse ja sidepaigaldiste ehitus.